+48 42 665 0 810
Witamy w naszym systemie zamówień online!    Zaloguj się / Nowe konto   

Regulamin

Konta klientów zakłada i uprawnienia do zalogowania nadaje wyłącznie nasze Biuro Handlowe.

Jeżeli nawet założysz sobie samodzielnie konto w naszym serwisie będzie ono nieaktywne do czasu jego aktywacji prze Biuro Handlowe.

Jeżeli nie jesteś naszym stałym klientem, ale chciałbyś nim zostać i dokonywać zakupów za pomocą naszego serwisu online, skontaktuj sie z naszym Biurem Handlowym.

Nasz system zamówień on-line przeznaczony jest  wyłacznie do obsługi stałych klientów. Nie jest to sklep internetowy.

Rejestracja nowych klientów odbywa się wyłącznie przez nasze Biuro Handlowe.
Ceny widoczne dla gości niezalogowanych są cenami detalicznymi netto (bez podatku VAT).

Po zalogowaniu zobaczysz ceny netto pomniejszone o przyznane Ci rabaty.

O wszystkim dowiesz się w naszym Biurze Handlowym.

RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Electronics Box


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Electronics Box” Magierski, Majewski, Magierski spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 109,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ebx.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Podmioty uczestniczące w realizacji umowy/podwykonawcy,
  2. Biuro rachunkowe,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od wystawienia ostatniego dokumentu księgowego,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub niemożliwością realizacji umowy,
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu informowania o planowanych ulepszeniach lub zmianach w sposobie wykonywania świadczonych przez nas usług,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Producent