+48 42 665 0 810
Witamy w naszym systemie zamówień online!    Zaloguj się / Nowe konto   

Ochrona danych osobowych

  Data: środa, 23 maja 2018

RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Electronics Box

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Electronics Box” Magierski, Majewski, Magierski spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 109,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ebx.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Podmioty uczestniczące w realizacji umowy/podwykonawcy,
  2. Biuro rachunkowe,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od wystawienia ostatniego dokumentu księgowego,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub niemożliwością realizacji umowy,
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu informowania o planowanych ulepszeniach lub zmianach w sposobie wykonywania świadczonych przez nas usług,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Producent